מדברים אקזמה / אטופיק דרמטיטיס

http://www.talkeczema.com/

האגודה האמריקאית לאטופיק דרמטיטיס

http://www.eczema.org/

קבוצת תמיכה אטופיק דרמטיטיס

http://www.eczemavoice.com/

קהילת אטופיק דרמטיטיס קנדה

http://eczemahelp.ca

הסוגים השונים של אטופיק דרמטיטיס

http://www.healthline.com/health/types-of-eczema#overview1

אטופיק דרמטיטיס ניו זילנד

https://www.dermnetnz.org/topics/atopic

Allergystore המרכז האמריקאי
למוצרים עבור המתמודדים עם אלרגיות ואטופיק דרמטיטיס

http://www.allergystore.com/